NL / EN
EN

Het ValidatieLab Utrecht: de challenges

Bekijk op deze pagina de challenges. Zie jij een match? Meld je aan vóór 7 maart voor het ValidatieLab Utrecht en verzamel bewijslast voor je volgende stap!

Vier organisaties hebben een challenge geformuleerd rondom een uitdaging die speelt binnen de energietransitie of gezond gebouwde omgeving. Zij komen er zelf niet uit en hebben hulp nodig van innovatieve ondernemers. De best passende start- of scale-ups worden geselecteerd, doen mee aan het programma en inspireren de organisaties om tot oplossingen te komen. Tegelijkertijd biedt dit ondernemers kansen om in contact te komen met hun potentiële afnemers. Win-win dus.

Waarom zou je meedoen aan het ValidatieLab?

  • Je test je prototype volgens een beproefde methode;
  • Je wordt gekoppeld aan een challenge-owner die je verder helpt;
  • Je krijgt toegang tot unieke testlocaties in regio Utrecht;
  • Je verzamelt waardevolle data om je prototype door te ontwikkelen;
  • Je creëert zichtbaarheid voor je onderneming.

Waarom zou je je inschrijven op een van de challenges?

  • Je krijgt ondersteuning van experts uit het veld;
  • Je krijgt toegang tot unieke data;
  • Het biedt introducties bij het partners en klanten;
  • Je krijgt hulp bij verdere opschaling;
  • Je mag je resultaten presenteren bij launching customer(s).

De challenges

De Gemeente Utrecht – lees hier meer
De Gemeente Utrecht heeft grote ambities op het gebied van energieopwekking, energiebesparing, vergroening, waterberging en meer. Echter worden bestaande daken en gevels in Utrecht nog onvoldoende benut. Daarom zijn zij op zoek naar innovatieve oplossingen die barrières voor gebruik van bestaande daken en gevels wegnemen.

Provincie Utrecht – lees hier meer
Circulaire Energietransitie
De energietransitie brengt grootschalige uitrol van technologie, materialen, etc. met zich mee. Dit doet een beroep op (beperkt beschikbare) grondstoffen. Ook moeten we nu al nadenken over hoe we over een aantal jaar om moeten gaan met afgeschreven zonnepanelen. Voor de uitdaging hoe we de energietransitie in de provincie Utrecht circulair(der) kunnen maken en bijdragen aan een duurzame en gezonde leefomgeving zoeken we innovatieve oplossingen. Bijvoorbeeld bij isolatiemateriaal, zonnepanelen en opslag van elektriciteit in circulaire batterijen (hergebruik, of minder gebruik van grondstoffen).
De Provincie Utrecht is specifiek op zoek naar innovaties die, bij succes, in de provincie Utrecht toegepast kunnen worden.

EQUANS – lees hier meer
Innovaties voor een duurzame en gezonde werkomgeving
De manier van werken verandert; we werken steeds meer flexibel, hybride en áls we naar kantoor gaan dan werken we het meest efficiënt in een omgeving die aansluit bij onze behoeften. En dat is een slimme, duurzame en gezonde werkomgeving. EQUANS is op zoek naar innovatieve partijen die hier invulling aan geven en medewerkers betrekt bij de transitie. Denk aan battery packs om flexibel te werken, innovatieve (technische) oplossingen om de werkplek van de toekomst in te richten, op gebied van duurzaamheid, licht en lucht maar ook andere opties.

Bevrijdingsfestival Utrecht – lees hier meer
Alternatief voor dieselaggregaat
Bevrijdingsfestival Utrecht is op zoek naar een alternatief voor aggregaten die zij gebruiken. Festivals zijn nog steeds afhankelijk van aggregaten, omdat ze te maken hebben met piekbelasting. Er zijn diverse alternatieven op de markt die minder fijnstof uitstoten en minder diesel verbruiken, maar die zijn nog onbetrouwbaar en/of leveren onvoldoende capaciteit. Ze zoeken een goed alternatief dat inzetbaar is bij het festival in park Transwijk in Utrecht.

LET OP – We hebben ook een open categorie
Heb jij een oplossing binnen het thema de energietransitie en/of de gezond gebouwde omgeving, maar sluit deze niet aan op één van onze challenges? Geen nood, we hebben ook een open categorie. Meld je alsnog aan en hopelijk gaan we me jou aan de slag in het najaar. Meer informatie over de thema’s vind je hieronder.

De thema's

Energietransitie:
Dit thema gaat over innovaties op gebied van energie. Denk aan mobiele accu’s, slimme tools om gebruik te monitoren, elektrisch vervoer, opwekking en hernieuwbare bronnen.

Gezond gebouwde omgeving:
Dit gaat over innovaties in de bouw. Bijvoorbeeld het (her)gebruik van andere bouwmaterialen, circulaire concepten, gezondheidsaspecten (gezond leefklimaat in de stedelijke omgeving), inrichting van gebouwen, kantoren, maar ook groen in de stad, lichtvervuiling, hergebruik van materialen.

We zijn nu nog volop verschillende challenges aan het ophalen. Houd deze pagina in de gaten voor de laatste update.

Website by HOAX Amsterdam