NL / EN
EN

Challenge Provincie Utrecht

Terug naar de challenge-pagina

Wat is de challenge?
Oplossingen voor de circulaire energietransitie in de provincie Utrecht.

Wie is de uitdagende partij?
De provincie Utrecht werkt aan een duurzame en gezonde leefomgeving, met waardevolle natuur en schoon water, waarin we sneller naar duurzame energie willen voor iedereen. Een provincie met levendige steden en dorpen, met veilige en duurzame mobiliteit, en met een sterke economie. Deze opgaven zijn geen losse vraagstukken, maar met elkaar verbonden.

Het programma energietransitie heeft als doel om bij te dragen om uiterlijk in 2050 CO2-neutraal te zijn. We dragen met een team van meer dan 20 mensen onder andere bij aan het realiseren van energiebesparing bij inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties, opwek van hernieuwbare energie en emissievrije mobiliteit. Met specifieke aandacht voor de inclusieve energietransitie, innovatie en circulair. We werken nauw samen met onder andere gemeenten, energie-coöperaties en de regionale ontwikkelmaatschappij ROM Utrecht Region. Ook wil de provincie als voorbeeld dienen.

Waar is de organisatie naar op zoek?
De energietransitie brengt grootschalige uitrol van technologie, materialen, etc. met zich mee. Dit doet een beroep op (beperkt beschikbare) grondstoffen. Ook moeten we nu al nadenken over hoe we over een aantal jaar om moeten gaan met afgeschreven zonnepanelen. Voor de uitdaging hoe we de energietransitie in de provincie Utrecht circulair(der) kunnen maken en bijdragen aan een duurzame en gezonde leefomgeving zoeken we innovatieve oplossingen. Bijvoorbeeld bij isolatiemateriaal, zonnepanelen en opslag van elektriciteit in circulaire batterijen (hergebruik, of minder gebruik van grondstoffen). De Provincie Utrecht is specifiek op zoek naar innovaties die, bij succes, in de provincie Utrecht toegepast kunnen worden.

Wat zoekt de organisatie niet?
Producten die zo specifiek zijn dat ze maar op één of enkele plekken in de provincie Utrecht toegepast kunnen worden.
– Geen activiteiten gericht op/met gebruik van:

  • afvalverbrandingsinstallaties uit huishoudelijk en vergelijkbaar afval zoals afvalhout en slib uit rioolwaterzuiveringsinstallaties;
  • installaties waarmee bio-elektriciteit wordt geproduceerd;
  • energieproductie met kolen of aardgas;
  • gebruik van bio-transportbrandstoffen uit onder andere gebruikte oliën en vetten.

Dit biedt de organisatie:
– Vanuit de provincie zijn er mogelijkheden voor een subsidie van 50.000 euro voor een innovatie-pilot en 10.000 euro voor een haalbaarheidsstudie. De subsidie voor een pilot kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband, waarbij de penvoerder in Utrecht is gevestigd en de pilot in Utrecht wordt uitgevoerd. Klik hier voor meer informatie.
– Vanuit de ROM en provincie is expertise beschikbaar over energietransitie en circulair, bestaande initiatieven en toegang tot netwerken zoals de cirkelregio, gemeenten en regionale bedrijven.

Vragen naar aanleiding van deze challenge? Neem contact op met oc.ts1652881908efonn1652881908i@thc1652881908ertub1652881908aleit1652881908adila1652881908v1652881908