Menu

Nieuws blijf op de hoogte over innofest

Vacature: Project- en Financieel Beheerder

Innofest vacature

Innofest is per 1 juli 2017 tot en met 31 december 2019 op zoek naar een

Project- en Financieel Beheerder, ca. 8 uur per week

Over Innofest

Wij bieden festivals aan als levende laboratoria: een veilige, meetbare plek waar innovators hun prototypes kunnen testen. Als je een nieuw product of dienst wilt lanceren, wil je immers wel eerst weten of het echt werkt.

De festivals waar Innofest mee samenwerkt zijn Eurosonic Noorderslag, Oerol, FestiValderAa, TT Festival, Welcome to The Village, Paradigm, Noorderzon en Into The Great Wide Open. Innofest ziet deze festivals als tijdelijke mini-maatschappijen. Net als in het echt zijn daar uitdagingen op het gebied van onder andere water, voedsel, logistiek, energie en afval. Ook festivalbezoekers gedragen zich in zekere zin hetzelfde als in de echte wereld: ze bewegen, eten en slapen. Het verschil met de echte wereld is dat er een hek om het festivalterrein staat en daarmee alles meetbaar is. Dit maakt festivals een perfecte testomgeving om samen te werken aan prototypes en innovaties. Zo testen we onder andere een app die geluidsbeleving meet, duurzame accu’s en smartgrid-oplossingen, sensoren om crowds te meten en een pop-up verzekering voor een tijdelijke community. Alle cases vind je op www.innofest.co/cases.

over de Projectpartners

Het consortium dat het EFRO-project Innofest realiseert bestaat uit een goede vertegenwoordiging van Noord-Nederlandse MKB platformen, startups hubs en alle kennisinstellingen van het Noorden. Stichting Innofest vertegenwoordigt de festivals en neemt de lead in het coördineren van verbindingen tussen de verschillende Innofest-stakeholders. De kennisinstellingen binnen het consortium (Rijkuniversiteit Groningen; Noorderpoort college; Stenden Hogeschool; NHL Hogeschool en de Hanzehogeschool Groningen) gaan aan de slag met innovatieprojecten binnen Innofest. Startup hubs als BeStart (en met intentieverklaring Launch Café; Ondernemersfabriek en Founded in Groningen) scouten op basis van de uitdagingen vooraanstaande innovaties en begeleiden samen met Innofest de route naar de festivals. De MKB platformen (Water Alliance, NOM en HANNN, en met intentieverklaring MKB Noord en Innexus) signaleren en verbinden MKB’ers aan deze projecten en zorgen dat innovaties van het MKB in de vorm van producten of diensten na het festivalseizoen verder worden geholpen.

Over de functie project- en financieel beheerder

Stichting Innofest is voor het overgrote deel gefinancierd door middel van het EFRO project Innofest. Daarnaast zijn er enkele gemeentelijke subsidies en zijn er bescheiden commerciële inkomsten. De projectbeheerder is eindverantwoordelijk voor de financiële verslaglegging en rapportage aan het SNN over de voortgang van het EFRO project Innofest. Daarnaast rapporteert doet de beheerder ook over het financieel beheer van de stichting. Dit doet de projectbeheerder samen met de boekhouder (boekhouding, ondersteuning jaarrekening, batchbetalingen aanmaken) en de administratief medewerker (post, financiële structuur en administratie) van Innofest in Leeuwarden. De project- en financieel beheerder stuurt de boekhouder en administratief medewerker aan en is eindverantwoordelijk.

Als projectbeheerder Innofest ben je verantwoordelijk voor het doen van de financiële rapportages aan de SNN. Stichting Innofest is penvoerder van dit project en is daarom ook verantwoordelijk voor het beheer van de financiën en rapportage namens de projectpartners. Dit betekent dus dat de beheerder ook het contact met de controllers en boekhouders van de partners onderhoudt, zorgt voor een tijdige aanlevering van de facturen en bonnen en de uitbetaling aan de projectpartners verzorgt. Hierin is de beheerder tevens verantwoordelijk voor het maken van afspraken, stellen van deadlines bij de partners en controleren van alle stukken. De beheerder zorgt bij rapportage voor naleving van de regelgeving uit het Handboek EFRO 2014-2020.

Naast dit projectbeheer is de beheerder verantwoordelijk voor het financiële beheer van de Stichting Innofest. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met een boekhouder en een administratief medewerker, waarbij de eindverantwoordelijkheid van bij de projectbeheerder ligt.

Gezien het project en de stichting zich bevinden op het snijvlak van festivals, innovatie, ondernemerschap en creativiteit zoekt de stichting een beheerder die goed om kan gaan met weerbarstigheid van deze sector. Het is dan ook cruciaal dat de beheerder zich wil en kan verdiepen in de inhoud van het project en hierin geïnteresseerd is. Tweewekelijks neemt de projectbeheerder deel aan het teamoverleg van Innofest, namens de financieel- zakelijke tak. Daarnaast neemt de projectbeheerder eens in de drie maanden deel aan de vergadering met de Raad van Toezicht van Innofest en bereid de projectbeheerder de financiële stukken voor. Alle overleggen vinden plaats in Leeuwarden. Enige inhoudelijke affiniteit is daarom belangrijk.

Het aantal uren dat nodig is om de functie te vervullen staat niet vast en kan naar eigen inzicht in de offerte meegenomen worden. Een schatting betreft een gemiddelde van 8 uur per week, met een zwaartepunt rondom de rapportages op 1 december en 1 juni ieder jaar.

Activiteiten

 • Verantwoordelijkheid financiële rapportage (halfjaarlijks in te dienen bij SNN)
 • Contact onderhouden met boekhouders/controllers
 • Aansturen en coördineren van boekhouders/controllers van projectpartners (9)
 • Toezien op rapportagedeadlines, ook bij projectpartners
 • Aansturen van de boekhouding van de Stichting Innofest (nb. Innofest werkt al met een eigen boekhouder)
 • Uitbrengen van maandelijkse interne financiële rapportages
 • Inschatten en anticiperen op de cashflow van de Stichting Innofest
 • Overzicht houden op en aansturen van de projectadministratie en financiële administratie van de stichting (nb. De uitvoering ligt bij de administratief medewerker Innofest)
 • Aansturen van het projectteam wat betreft het aanleveren van bonnen, declaraties en facturen
 • Bijhouden van de administratieve organisatie (ao) en uitvoeren interne controle (io)

vaardigheden

 • Ervaring met subsidieafhandeling en partners, bij voorkeur EFRO of EU projecten
 • Ervaring met projectbeheer binnen de culturele sector of evenementen
 • Achtergrond in boekhouding, accountancy, bedrijfseconomie of soortgelijke opleiding
 • Scherpe blik op projectvoortgang en financiële voortgang
 • Initiatiefrijk, nauwgezet en assertief richting partners en teamleden
 • Affiniteit met de inhoud van het project (festivals, startups, ondernemerschap en innovatie) en enthousiasme om in het team mee te draaien

Procedure

Offertes, CV’s, toegelicht met een korte motivatie dienen uiterlijk 11 juni verstuurd te worden aan anna@innofest.co. In de daarop volgende week nodigt Innofest geschikte partij(en) uit voor een gesprek.

Download hier deze vacature in .PDF.