NL / EN
EN

augustus 10, 2022

Hogescholen onderzoeken maand lang innovaties op Floriade Expo 2022

Praktijkgericht onderzoek is belangrijk: het richt zich doorgaans op vraagstukken en problemen uit de praktijk. Maar hoe zorgen we ervoor dat deze oplossingen ook daadwerkelijk in de praktijk toegepast worden? Door de krachten van Regieorgaan SIA en Innofest te bundelen: samen geven zij zes hogeschooldocenten de kans om hun onderzoek of test uit te voeren op de Floriade Expo 2022. Hiervoor krijgen zij ieder een onderzoeksbudget van € 10.000,-.

Welke onderzoeken vinden plaats op de Floriade Expo 2022?

Deze onderzoeken sluiten aan bij de ambitie van de wereldtuinbouwtentoonstelling om te demonstreren hoe een groener en gezonder stedelijk leven eruit kan zien. De deelnemende hogescholen testen en onderzoeken onder meer innovaties rond voeding, beweging en sociale interactie. Bij alle tests is een belangrijke rol voor bezoekers weggelegd. Hun feedback moet ervoor zorgen dat de diverse innovaties een volgende stap in hun ontwikkeling kunnen zetten. Innofest begeleidt de verschillende cases tijdens het voorbereiden en uitvoeren van de praktijktest. 

Alle onderzoeken sluiten aan bij de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel.

Gezond leven in de groene stad – met gps-tracking het beweeggedrag van mensen in kaart 

Het onderzoeksprogramma ‘Gezond leven in de groene stad’ richt zich onder meer op de vraag hoe een groene gezonde leefomgeving een actieve leefstijl van mensen kan bevorderen. Dit gebeurt door met gps-tracking het beweeggedrag van mensen in kaart te brengen. De opgedane inzichten moeten het mogelijk maken om bijvoorbeeld groene schoolpleinen, natuurspeeltuinen, speelbossen en zorgcentra aantrekkelijker te maken. Bij Floriade Expo 2022 kunnen bezoekers hiermee helpen door met een gps-tracker over het terrein te lopen.

Dit is een onderzoek van Aeres Hogeschool Almere en vindt plaats van 22 tot en met 26 augustus. Locatie: Aeres Hogeschool.

Platform Voedsel, Voeding en Gezondheid – een interactieve installatie die mensen uitnodigt om over gezonde en duurzame voeding na te denken

Hoe zorgen we ervoor dat kinderen ‘groenere groentes’ eten? Hoe bewegen we mensen meer richting plantaardig eten? Het Platform Voedsel, Voeding en Gezondheid inspireert bezoekers met  onderzoekt met een interactieve installatie om na te denken over gezonde en duurzame voeding. Bij de installatie praten onderzoekers graag  met bezoekers n.a.v. een proeverij en zijn verschillende recepten beschikbaar.

Dit is een onderzoek van het Platform Voedsel, Voeding en Gezondheid van zes hogescholen en vindt plaats van 20 augustus tot 14 september. Locatie: The Green House.

Growing Green Proteins – voedselinnovaties om de veldboon vaker op het menu te krijgen

Veldbonen zijn goed voor de biodiversiteit en ook nog eens heel gezond. Als voedzaam alternatief voor dierlijke eiwitten is het hoog tijd om de veldboon vaker op het menu te krijgen. Growing Green Proteins ontwikkelt verschillende producten met de Flevoveldboon. Eén daarvan is het veldbonenmeel dat gebruikt wordt in brood- en pannenkoekenmix.. Bij Floriade onderzoeken ze hoe ze het meel nog aantrekkelijker kunnen maken voor de consument.

Dit is een onderzoek van Aeres Hogeschool Almere en vindt plaats in de eerste twee weken van september. Locatie: Aeres Hogeschool.

Microbial – een veganistische microbiële voedsel proeverij

De wereld verbouwt 95% van zijn voedsel op de bovenste laag van de grond en is daarmee het meest kritische onderdeel van ons voedselsysteem. Onze intensieve landbouwpraktijken dragen aanzienlijk bij aan bodem verdunning en verlies van microbiële biodiversiteit. Een van de oplossingen is het omkeren van de voedselketen, terug naar de microben. Tijdens de proeverij van Microbial kunnen bezoekers verschillende microbiële hapjes proberen, die een positieve blik werpen op de toekomst. Hun boodschap: we kunnen onze steden in de toekomst (deels) voeden met gezond voedsel dat wordt gekweekt in microbiële tuinen, zoals LED-fotobioreactoren met algen. Deze kunnen deel uitmaken van een huishoudelijke keuken of gemeenschappelijke tuin voor het verstrekken van verse groene “groenten”. Aan bezoekers de taak om deze innovatieve microbiële hapjes te proeven en te beoordelen.

Dit is een onderzoek van Hanzehogeschool Groningen en 4F.STUDIO en vindt plaats van 9 tot en met 11 september. Locatie: Utopia Eiland.

IJsbrekers – een kunstzinnige interventie om het ijs tussen onbekenden te breken

Hoe gedraag jij je als je een onbekende op straat tegenkomt? Ben je ontwijkend of groet je diegene juist? Hoe je je gedraagt is een onbewuste keuze, maar het heeft wel effect. De omgang tussen voorbijgangers bepaalt namelijk het gevoel van verbondenheid en vertrouwen in de omgeving. Project IJsbrekers ontwikkelde een kunstzinnige interventie om het ijs te breken tussen twee willekeurige voorbijgangers. Bij Floriade krijgen bezoekers die meedoen verschillende opdrachten die ze met hun onbekende metgezel moeten oplossen.

Dit is een test van Codarts Rotterdam en Stichting Loreley Productions en vindt plaats van 9 tot en met 11 september. Locatie: Pad naar Utopia Eiland.

Blockchain burger – blockchain die je alle informatie geeft over jouw eten

Kom gratis de Blockchain Burger proeven in ruil voor jouw feedback! De Blockchain Burger is een echte burger, gemaakt van lokale en eerlijke ingrediënten én volledig traceerbaar. Door middel van blockchain-technologie is er namelijk informatie beschikbaar over de afkomst van het eten, de voedingswaarde en voedselveiligheid. Tijdens de Floriade Expo 2022 wordt onderzocht naar welke informatie precies mensen op zoek zijn. Oftewel: wat ze willen weten over wat ze eten. De Blockchain Burger is voortgekomen uit een samenwerking tussen ChefChain en Open Food Chain.

Dit onderzoek naar het creëren van transparantie in voedselvoorzieningsketens is van Aeres Hogeschool Dronten, in samenwerking met partners uit de sector en producteigenaren The New Fork en ChefChain. Hun onderzoek vindt plaats op 9 september. Locatie: Flevofood.

Website by HOAX Amsterdam