NL / EN
EN

april 14, 2022

Hoe Artificial Intelligence de stad Amsterdam moet gaan verduurzamen

AI4Cities is een door de EU gefinancierd initiatief dat Artificial Intelligence gebruikt om Europese steden duurzamer te maken. Helsinki, Amsterdam, Kopenhagen, Parijs, Stavanger en Tallinn doen hieraan mee, om hun CO2 uitstoot te minimaliseren. De komende maanden zullen drie ondernemers die werken aan energie-oplossingen en drie die werken aan mobiliteit-oplossingen hun eerste prototypes ontwikkelen. Twee van deze bedrijven zullen dit gaan doen in Amsterdam: Enerbrain en Vianova.

Amsterdam wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Om dat te bereiken, zal de stad zich inspannen om haar uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 55% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990 en met 95% in 2050. Om dit te behalen wil de stad Artificial Intelligence inzetten om van Amsterdam een vrije, inclusieve en creatieve digitale stad te maken. Samen met Innofest helpt de gemeente Amsterdam twee bedrijven uit het AI4Cities project met het opzetten van een testpilot in de stad. We spraken Mark Stoevelaar van de gemeente Amsterdam over onze samenwerking:

Hoe gaat Artificial Intelligence ingezet worden in Amsterdam?
We werken voor dit project samen met twee bedrijven: Enerbrain en Vianova. Enerbrain werkt aan het optimaliseren van gebouwbeheersystemen in gebouwen om CO2 uitstoot te beperken. Met hen gaan we testen in Stadsloket Zuidoost. Vianova is een dataplatform dat data gebruikt om beleidsondersteunende interventies te ontwikkelen. Ze geven advies over de spreiding en inzet van deelmobiliteit om bij te dragen aan CO2 reductie. Daarbij richten we ons met name op deelmobiliteit, dus hoe we mensen kunnen stimuleren meer gebruik te maken van deeldiensten in plaats van de auto te pakken.

Hoe is de samenwerking met Innofest ontstaan?
De krappe planning van het project vraagt erom heel gestructureerd te werk te gaan, daar kan Innofest aan bijdragen. Om te voorkomen dat we gingen experimenteren en dat dat ten koste zou gaan van de kwaliteit van de pilots, was het voor ons logisch om met Innofest samen te werken en gebruik te maken van de kennis die jullie hebben.

De komende tijd gaan de ondernemers met jullie afbakenen wat ze willen testen, welke aannames ze hebben en wat ze nodig hebben om succesvolle tests op te zetten. Daarna kijken we of de deze ideeën overeenkomen met die van de gemeente en of we kunnen voldoen aan wat de ondernemer nodig heeft om de pilot op te zetten. Als de definitieve pilot plannen klaar zijn gaan we vanaf half mei testen.

Met welk resultaat zijn jullie tevreden?
De belangrijkste toegevoegde waarde voor ons is dat er door de samenwerking met Innofest een goed pilot plan ligt, zowel voor de steden als voor de ondernemers. De uitvoering daarvan ligt bij onszelf. De ervaring die jullie met ons kunnen delen over hoe we dit kunnen aanpakken en hoe jullie producten en diensten testen met ondernemers is daarbij voor ons van groot belang.

Website by HOAX Amsterdam