NL / EN
EN
Hoe kan een robot helpen met het voeren van lastige gesprekken?
Discussies over morele en ethische keuzes.
WatHoe kan een robot helpen met het voeren van lastige gesprekken?
Door WOKEbot
Living labBevrijdingsfestival Utrecht
Jaar2024

Onderzoekers van de Hogeschool Utrecht willen weten hoe technologie kan bijdragen aan een inclusievere samenleving. Het begrijpen van verschillende standpunten is essentieel voor maatschappelijke samenhang en vooruitgang. Robots kunnen een belangrijke rol spelen bij het bespreken van moeilijke onderwerpen zoals etniciteit en gender. Maar net zoals bij mensen, kan het uiterlijk van een robot vooroordelen oproepen.

Op het Bevrijdingsfestival in Utrecht maakten de onderzoekers gebruik van de Furhat-robot, om gesprekken over morele en ethische dilemma’s te faciliteren. Deze robot kan van uiterlijk veranderen, wat helpt bij het onderzoeken of dit de empathie van deelnemers vergroot. Het doel is om de robot menselijker te maken en zo de emotionele band te verdiepen en het bewustzijn van de impact van menselijke beslissingen te vergroten.

35 deelnemers deden mee aan de test. De robot legde hen ethische dilemma’s voor, zowel vanuit de eerste persoon als de derde persoon. De resultaten waren veelzeggend. Deelnemers voelden zich meer betrokken en steunden de robot meer als deze vanuit de eerste persoon sprak. Bij een derde persoons perspectief was de emotionele betrokkenheid aanzienlijk lager.

Deze test maakt deel uit van een groter onderzoek. De volgende fase vindt plaats in het Science Café bij de Hogeschool Utrecht, waar meer data zal worden verzameld. De inzichten uit deze tests helpen bij het verder ontwikkelen van de WOKEbot en het verbeteren van haar vermogen om empathie te wekken en morele discussies te verdiepen.

Website by HOAX Amsterdam